About us

ความยั่งยืนทางอาหารเป็นโจทย์ใหญ่ในอนาคตของมวลมนุษยชาติเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและเกิดผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น แหล่งอาหารที่ลดลง หรือแม้แต่ความต้องการทางโภชนาการที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง เวทีการประชุม APEC ที่มีขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาจึงได้จัดโครงการแข่งขันทำอาหาร Plate to Planet ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมออกแบบเมนูอาหารแห่งอนาคตจากวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยและแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หนึ่งในไอเดียที่น่าจับตามองและควรลิ้มลองก็คือ ไอศกรีมแมลง Protim Magket ที่ออกแบบโดยทีม Tastelab จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี 

https://dtc.ac.th/dtc-talk/tastelab-future-food-apec-2022/

A dish of "Ching Krong (short-tailed cricket) ice cream" on display at an exhibition at Government House on Tuesday. The exhibition features Thai dishes created by 21 teams in the final round to prepare.

Please credit and share this article with others using this link:

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2427342

We are proud to announce we are a digital member of the World Economic Forum.

The World Economic Forum is the International Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business, cultural, and other leaders of society to shape global, regional, and industry agendas. It was established in 1971 as a not-for-profit foundation and is headquartered in Geneva, Switzerland. It is independent, impartial, and not tied to any special interests. Moral and intellectual integrity is at the heart of everything it does.

TasteLab Co., Ltd. and Wok Foods (Thailand) Co., Ltd. have today (September 2023) signed a Memorandum of Understanding (MoU) that agreement and partnership between Wok Foods European Distribution Platform and TasteLab Co., Ltd., as the sole distributor of TasteLab for the EU market, until 2025.

The new long-term agreement further strengthens the relationship between TasteLab Co., Ltd. – whose size has almost doubled and is one of the first players in alternative insect-based food – and Wok Foods, which has seen strong collaboration on numerous issues of importance at sustainable and alternative protein.

CEA ลงพื้นที่จับมือภาคีเครือข่ายท้องถิ่นทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเเละเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงออกเเบบ (Design Thinking) เเละผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 สาขา ได้แก่ สายดนตรี ศิลปะการแสดง แพลตฟอร์มและสื่อ และคอนเทนต์ภาพเคลื่อนไหวและเสียง มอบองค์ความรู้เเละให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ให้ได้มาซึ่งการพัฒนาเเนวคิด โมเดลธุรกิจ รวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 30 คู่ธุรกิจในพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “CHANGEx2 Local Collab แท็กทีมปั้นธุรกิจใหม่ หนุน Soft Power ไทย สร้างรายได้แพ็กคู่” เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

Facebook Page: https://www.facebook.com/changebycea Website:
https://www.cea.or.th/home มาร่วมขับเคลื่อน Soft Power ไทยไปด้วยกันกับเรา CEA

The course has been designed and implemented by BimBi Italiani together with various Italian Chef Jui Kanokwan from Taste Lab.

What do children learn?

OFFICIAL SPONSOR

Lions FC Girls was formed in January 2020 by a parent volunteer who wanted to give his daughter and her school friends an opportunity to play football. It started as a group of beginners but quickly evolved into an established club, training multiple times weekly and playing competitive matches.

The club operates as a nonprofit organization, supported by a passionate fan base and parent community that help with the running of the club. The club is committed to offering opportunities for girls in the local community to play competitive football and develop as both players and people. The current team is a range of ages, with birth years from 2009 to 2012, with many girls playing above their age group.

InstagramFacebookLinkedIn